Algemene Voorwaarden Instituut voor Undefended Leadership

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de leertracks, intervisietrack en persoonlijke leiderschapsontwikkeling, die door Instituut voor Undefended Leadership worden georganiseerd.

Inschrijvingen voor leertracks, intervisietrack en persoonlijke leiderschapsontwikkeling

 • Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
 • Na schriftelijke aanmelding via de website, ontvang je per omgaande per e-mail een ontvangstbevestiging. Ontvang je dit bericht niet, dan hebben wij jouw inschrijving niet ontvangen.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zodra het inschrijfformulier bij Instituut voor Undefended Leadership binnen is, is de aanmelding definitief. Er wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verstuurd. Na deze bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Plaatsing voor de leertrack of intervisietrack geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, kan via info@undefendedleader.nl voor de betreffende track belangstelling kenbaar worden gemaakt.
 • Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, zal bekeken worden of de track nogmaals ingepland kan worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de track door Instituut voor Undefended Leadership geannuleerd worden. De betreffende deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de oorspronkelijke start van de track bericht.
 • De sluitingsdatum van inschrijving is twee weken voor aanvang van de leertrack en/of staat vermeld bij het aanbod.
 • Vanaf de datum van ontvangst van jouw inschrijving heb je het recht binnen 14 dagen jouw inschrijving ongedaan te maken.
 • Wij gebruiken jouw e-mailadres en adresgegevens voor het bevestigen van jouw aanmelding en het versturen van de factuur.
 • Betaling van deelnamekosten vindt voorafgaand aan de start van de leertrack plaats op rekeningnummer NL61INGB0007472675 t.n.v. Instituut voor Undefended Leadership te Amersfoort.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van jouw annuleringsbericht, ontvang je van ons een bevestiging. Ontvang je dit bericht niet, dan heeft Instituut voor Undefended Leadership jouw annulering niet ontvangen.
 • Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een leertrack, intervisietrack en persoonlijke leiderschapsontwikkeling wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend trainingsmateriaal.
 • Het copyright op de leertracks, intervisietrack en persoonlijke leiderschapsontwikkeling georganiseerd en ontwikkeld door Instituut voor Undefended Leadership berust bij Instituut voor Undefended Leadership.

Vertrouwelijkheid

 • Instituut voor Undefended Leadership gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en informatie tegenover derden.
 • Voor de wijze waarop vertrouwelijke omgang met gegevens is vastgelegd verwijzen we naar het privacyverklaring.
 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
 • Alle medewerkers dienen zich te houden aan de vertrouwelijkheidsverklaring  middels het accepteren of ondertekenen van een vertrouwelijkheid verklaring of acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

In geval je jouw inschrijving voor een leertrack, intervisietrack of persoonlijke leiderschapsontwikkeling wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 1. Annuleren kan tot een week voor aanvang van de leertrack, intervisietrack of persoonlijke leiderschapsontwikkeling onder aftrek van 50% van de kosten van deelname. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kun je je, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een ander. In dat geval worden geen annuleringskosten berekend.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail info@undefendedleader.nl.
 3. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld op de aankondiging van de leertracks, intervisietrack en persoonlijke leiderschapsontwikkeling.