Algemene Voorwaarden Instituut voor Undefended Leadership

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de leertracks die door Instituut voor Undefended Leadership worden georganiseerd.

Inschrijvingen voor leertracks

 • Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
 • Na schriftelijke aanmelding via de website, ontvang je per omgaande per e-mail een ontvangstbevestiging. Ontvang je dit bericht niet, dan hebben wij jouw inschrijving niet ontvangen.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zodra het inschrijfformulier bij Instituut voor Undefended Leadership binnen is en de betaling is voldaan, is de aanmelding definitief. Er wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verstuurd. Na deze bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Plaatsing voor de leertrack geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, kan via info@undefendedleader.nl voor de betreffende leertrack belangstelling kenbaar worden gemaakt.
 • Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, zal bekeken worden of de leertrack nogmaals ingepland kan worden.
 • Indien het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de leertrack door Instituut voor Undefended Leadership worden geannuleerd. De betreffende deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de oorspronkelijke start van de leertrack bericht.
 • Ook door onvoorziene omstandigheden kan de leertrack door Instituut voor Undefended Leadership worden geannuleerd. Met de degenen die zich hebben ingeschreven worden zo spoedig mogelijk nieuwe data ingepland.
 • De sluitingsdatum van inschrijving is twee weken voor aanvang van de leertrack en/of staat vermeld bij het aanbod.
 • Vanaf de datum van ontvangst van jouw inschrijving heb je het recht binnen 14 dagen jouw inschrijving ongedaan te maken.
 • Wij gebruiken jouw e-mailadres en adresgegevens voor het bevestigen van jouw aanmelding en het versturen van de factuur.
 • Betaling van deelnamekosten vindt voorafgaand aan de start van de leertrack plaats op rekeningnummer NL61INGB0007472675 t.n.v. Instituut voor Undefended Leadership te Amersfoort.
 • Indien de deelnamekosten na 30 dagen niet zijn voldaan volgt een herinnering per e-mail. Indien de deelnamekosten na herinnering na 14 dagen nog niet zijn voldaan, nemen wij telefonisch contact op voor het zo spoedig mogelijk voldoen van de deelnamekosten.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van jouw annuleringsbericht, ontvang je van ons een bevestiging. Ontvang je dit bericht niet, dan heeft Instituut voor Undefended Leadership jouw annulering niet ontvangen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van Instituut voor Undefended Leadership producten blijven bij Instituut voor Undefended Leadership berusten. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden producten van Instituut voor Undefended Leadership, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • Het copyright op de leertracks, georganiseerd en ontwikkeld door Instituut voor Undefended Leadership, berust bij Instituut voor Undefended Leadership.

Vertrouwelijkheid

 • Instituut voor Undefended Leadership gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en informatie tegenover derden.
 • Voor de wijze waarop vertrouwelijke omgang met gegevens is vastgelegd verwijzen we naar het privacyverklaring.
 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de begeleiders.
 • Alle medewerkers dienen zich te houden aan de vertrouwelijkheidsverklaring  middels het accepteren of ondertekenen van een vertrouwelijkheid verklaring of acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

In geval je jouw inschrijving voor een leertrack wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 1. Annuleren kan tot een week voor aanvang van de leertrack onder aftrek van 50% van de kosten van deelname. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kun je je, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een ander. In dat geval worden geen annuleringskosten berekend.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail info@undefendedleader.nl.
 3. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld op de aankondiging van de leertracks.