Ben jij als leider deel van de groep?

Hoe voelt dat voor jou? Ben jij als leider deel van de groep? Naar aanleiding van de blog over ‘zwakke kracht’, vertelde iemand uit het HBO onderwijs dat hij iets van zichzelf had gedeeld met studenten. De reactie was: ‘Is dit wel handig voor je gezag?’ Zijn reactie naar de groep: ‘Die vraag kunnen jullie het beste zelf beantwoorden.’ Een prachtig voorbeeld van zwakke kracht: vertrouwen in jezelf en in de ander. Als ondernemer op de werkvloer, als manager in je team, als docent in het onderwijs, of als predikant in een kerk: ben jij deel van de groep? Of houd je afstand, omdat je ‘er boven moet staan’?

Wat ook meespeelt: leiders zijn vaak gedreven door idealisme. Niemand loopt zo hard als de directeur of de predikant. Waar anderen de kloof tussen ideaal en werkelijkheid parkeren, kunnen leiders daar niet mee leven. Ze willen verandering! Dit is nog een reden waardoor leiders geïsoleerd raken van de groep. In een recent onderzoek naar burn-out bij predikanten komt naar voren dat relatedness (verbinding) één van de psychologische basisbehoeften is om burn-out te voorkomen. Ook als leider heb je een diepe behoefte om ‘erbij te horen’.

Kan dat: erbij horen, jezelf laten zien en tegelijk je verantwoordelijkheid en rol nemen? Wat zou die ‘verbinding’, die zo’n levensader is voor mensen, kunnen opleveren? Wat zou jij als professional persoonlijk en in je organisatie winnen met deze formule: kracht + kwetsbaarheid = vrijheid?

Geprikkeld? Behoefte aan coaching of training? Bekijk onze leertracks en de leertrack persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Welkom!

Is kwetsbaarheid soft?

Waar denk je het eerste aan bij kwetsbaarheid? Van Dale zegt online: ‘vatbaar voor verwonding’ en ‘erg gevoelig’. Andere associaties: breekbaar, licht te raken, teer, zwak. Is kwetsbaarheid soft?

Ik keek een tijdje terug naar Hollands Next Top model. De modellen moesten in hun ziel laten kijken, met emoties als: frustratie en blijdschap. Presentatrice en topmodel Anouk Smulders: ‘Durf lelijk te zijn. Alleen een topmodel durft lelijk te zijn.’ En: ‘Als je je muur laat staan, ben je klaar.’ Alle controle laten gaan. Ongekend moedig. Het leverde kippenvel op. Een menselijk gezicht. Verbinding.

Met het Instituut voor Undefended Leadership introduceren wij in Nederland de benadering van The Undefended Leader ontwikkeld door Simon P. Walker. Onbewust is het vaak je eigen ego dat je verdedigt als leider. Wat doet dit met je leiderschap? Veel leiders, bestuurders en ondernemers zullen zeggen dat kwetsbaar zijn juist problemen brengt. Dat je de controle moet houden. Je zwakheden juist moet maskeren. Zijn er leiders die in hun ziel laten kijken? Die hun strijd en hun passie delen? Leiders die hun menselijk gezicht laten zien in een tijd van grote vragen? Kwetsbaar en ongekend moedig. Verbinding en ja… ook risicovol.

Geprikkeld? Kennismaking of behoefte aan coaching of training? Bekijk onze leertracks en de leertrack persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Welkom!

Wat is het effect van zachte kracht?

‘Het moet anders!’ Je hebt visie voor je bedrijf of organisatie. Jij ziet het al voor je. Maar de anderen? Simon P. Walker onderscheidt in zijn trilogie The Undefended Leader tussen sterke kracht en zachte kracht. Vaak wordt leiderschap geassocieerd met sterke kracht. Jij weet het. Jij bent aan het woord. Jij gaat voorop. Jij bent actief. Jij bepaalt richting.

Wat voor effect heeft dit op de mensen die jij leidt? Dat is een ecologie: jij doet een stap vooruit en zij doen een stap achteruit. Als leider kun je ook bewust zachte kracht inzetten. Jij weet het even niet. Je bent stil. Je doet even niets. Welk effect zou dit hebben? Bijvoorbeeld op innovatie, op visie ontwikkeling, op eigen kracht en participatie van werknemers? Ook dat is een ecologie: jij doet een stap achteruit en zij doen een stap vooruit.

Om zachte kracht in te kunnen zetten, heb je vertrouwen nodig in jezelf en in de ander.

Geprikkeld? Behoefte aan leertracks als leider of ondernemer? Bekijk onze leertracks en de leertrack Persoonlijke Leiderschapsontwikkeling. Welkom!

Hoe stap je de dag in met vrijheid?

Met dit blog willen wij, Oeds Blok en Liesbeth van Tongeren, het doorgaande proces van ons als ‘Undefended Leaders’ blijven voeden, ervaringen delen en elkaar inspireren. Reacties, feedback en bijdragen zijn welkom!

Hoe stap je de dag in met vrijheid?

Blog The Undefended Leader – door Oeds Blok
Het is een gewone ochtend. Ik fiets naar het station. Een nieuwe werkdag ligt voor me. Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd die moeten gebeuren. Opeens komt een citaat van Simon Walker uitThe Undefended Leader in me op. ‘De nieuwe dag ontvangen als een geschenk is het begin van vrijheid.’ De nieuwe dag ontvangen als een geschenk… Ik adem diep in. Ik zie nu dat de zon schijnt. Ik hoef er niet boven op te zitten om te slagen vandaag. Ik laat de dag komen als een geschenk. Het voelt lichter, meer open. We zullen zien!

Met welke houding stap jij de nieuwe dag in? Wat valt er mogelijk voor jou te winnen aan vrijheid?

Gewetensvraag

In zijn boek The Undefended Leader besteedt Simon Walker aandacht aan hoe je de benadering van undefended leadership kunt voeden in je leven. Hij komt tot een gewetensvraag over twee houdingen waarmee je in het leven kunt staan: ‘Kiezen we ervoor om het leven te ervaren als een bezit dat van ons afgenomen kan worden, of kiezen we ervoor het leven te ervaren als een geschenk dat ons wordt gegund?’

Leven als bezit

Voor de leider die het leven ziet als bezit, is leidinggeven een vorm om meer te verwerven. Je moet wat je hebt opgebouwd goed beschermen. Het betekent vasthouden aan een plan of strategie. Je probeert de controle te houden en risico’s te vermijden. Je bent terughoudend in het vertrouwen van anderen. Van wat er in je leeft, laat je niet veel zien. Het komt in feite neer op gedreven zijn door angst voor wat je kunt verliezen en honger naar wat je kunt verdienen.

Leven als geschenk

De keuze maken om het leven als geschenk te zien, maakt dat je als leider meegaat in wat er al is om je heen aan beweging van leven en liefde. Je zoekt naar manieren om de gaven van de ander te laten bloeien. Je kiest ervoor om anderen te vertrouwen en het risico te nemen hen de vrijheid te geven om te slagen of te falen. Het is speels en betrokken en gul met het geven van lof.

Hoe stap je de dag in met vrijheid?

‘Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd die voor elkaar moeten komen.’ Dat gevoel ’s ochtends op de fiets herken ik nu als een signaal bij mijzelf van het leven zien als bezit. Ik moet de controle zien te houden. Het maakt me verdedigend. Het leven zien als een geschenk is voor mij het geheim om de dag met vrijheid in te stappen. Ik kan open zijn voor de ander, open voor wat er komt, open voor wat er met mijzelf gebeurt.

Op momenten van meer druk en stress is het verleidelijk om terug te vallen op de strategie van ‘leven als bezit’. Want dat gaf altijd een gevoel van veiligheid. Ik moet dan echt kiezen om stil te staan bij wat er met me gebeurt. Het is een proces van jaren (niet maanden) met steeds bewuste kleine keuzes om elke dag als een geschenk te zien. En de vrijheid daarvan te proeven! Probeer het ook eens uit.

Voor momenten van stilheid – een oefening

  • Hoe zie jij het leven: als bezig of als gave?
  • Hoe zou jouw leven ten goede veranderen als je het leven ziet als een geschenk?
  • Wat is een eerste stap die je wilt zetten?

Meer hierover kun je lezen in Simon Walker; The Undefended Leader deel 1, hoofdstuk 12 ‘The Freedom to Give: Cultivating Undefended Leadership’.

Iets voor jou?

In het najaar start de training The Undefended Leader via het aanbod van Permanente Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Iets voor jou? Lees hier meer. Behoefte aan persoonlijke coaching? Bel of mail eens om te overleggen.