Klachtenprocedure Instituut voor Undefended Leadership

Instituut voor Undefended Leadership streeft er naar om jou in onze dienstverlening de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het gebeuren dat je hier niet tevreden over bent. Mocht je niet tevreden over ons zijn, dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Jouw klacht zal  vertrouwelijk en zo snel mogelijk in behandeling worden genomen. Dit duurt nooit langer dan vier weken. Ons streven is om jouw klacht vervolgens met de nodige zorgvuldigheid, maar uiterlijk binnen vijf weken, af te handelen. Wanneer voor een correcte afhandeling toch meer tijd nodig blijkt te zijn, word je hiervan tijdig in kennis gesteld en ontvang je een nadere toelichting. Ook zal je een indicatie worden gegeven wanneer je wel uitsluitsel mag verwachten.

Er zijn drie mogelijkheden om jouw klacht in te dienen.

1. Jouw klacht bespreken met de betrokken medewerker

De meest directe manier om een oplossing te vinden voor jouw klacht is door contact op te nemen met de betrokken medewerker en jouw klacht te bespreken. Ons uitgangspunt bij een dergelijk gesprek is dat je je gehoord weet en dat je de klacht hebt kunnen bespreken. Neem voor deze manier contact op met Instituut voor Undefended Leadership via info@undefendedleader.nl.

2. Jouw klacht melden bij de klachtenfunctionaris

Wanneer je liever niet in direct gesprek gaat met de betrokken medewerker, of wanneer dit gesprek niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met de heer J.J. Hoefnagel, onafhankelijk klachtenfunctionaris voor Instituut voor Undefended Leadership. Je kunt de heer Hoefnagel benaderen via j.j.hoefnagel@gmail.com.

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van jouw klacht. Hij inventariseert samen met jou de aard van de klacht en zoekt in overleg met jou naar een oplossing voor jouw klacht. Soms kan de melding van een klacht voor jou al voldoende zijn. Wanneer het echter wenselijk of nodig is, bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen jou en de betrokken medewerker. De klachtenfunctionaris kan een advies geven of een uitspraak doen. Ook is de klachtenfunctionaris bevoegd om een klacht, ontvankelijk, niet ontvankelijk, gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond  te verklaren. Het oordeel van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is voor beide partijen bindend.

De klachtenfunctionaris zoekt naar een bevredigende en duurzame oplossing voor alle partijen.

Aan een klacht indienen zijn voor jou nooit kosten verbonden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Geregistreerde klachten worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van twee jaar gearchiveerd.

3. Jouw klacht melden met behulp van NOBCO

De klachtenprocedure is door Stichting Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) in het leven geroepen om een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of een bij NOBCO aangesloten coach heeft gehandeld conform hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. Je kunt meer lezen in onderstaande documenten waarin de internationale ethische code wordt beschreven, het klachtenreglement wordt toegelicht en de klachtenprocedure is opgenomen.

Internationale Ethische Code

NOBCO Klachtenreglement

Proces Klachtenprocedure