Leiderschap is een bescheiden taak

Blog The Undefended Leader – door Liesbeth van Tongeren

De uitbundige herfst met haar prachtige kleuren is een genot voor het oog. In deze update dagen we je uit om je visie op leiderschap onder de loep te nemen en is er nieuws over de komst van Simon Walker naar Nederland in 2019.

Leiderschap is de activiteit – welke activiteit dan ook – die anderen dieper leidt naar het volle menszijn: wat hen in staat stelt om het leven dat zij, als een uniek persoon binnen de geschapen mensheid, hebben ontvangen te aanvaarden en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Onze taak als mens, als menselijke leider, is meer bescheiden en dichter bij huis dan je zou denken. Het is om op te groeien. Het is om te leren, door ervaringen heen, wie we zijn, wat het betekent om moedig te zijn, wat het is om te dienen, wat het is om geliefd te zijn en om lief te hebben, wat het is om echt te zijn en om volledig mens te zijn. Het is zo dichtbij huis als het aan tafel blijven zitten met elkaar tot dat iedereen uitgegeten is. Het is zo dichtbij huis als het laten invoegen van de medeweggebruiker. Het is zo dichtbij huis als een fout van de ander door de vingers te zien. Leiderschap is leidinggeven aan onszelf en anderen in een leven waar we het volle mens-zijn omarmen, ontdekken wat het is om ten volle mens te zijn en deel te nemen aan de wereld in al haar aspecten.

In de praktijk

Echter, stel dat je deze visie op leiderschap wilt voorleven, welke principes komen hier bij kijken en wat zie je daarvan terug in de praktijk van een Undefended Leader?

  1. Je stelt mensen in staat om verantwoordelijkheid te nemen

Wat heb je er mee gewonnen als je je kinderen met raad en daad bijstaat met het huiswerk en zelfs zover gaat dat je het voor hen maakt, waardoor ze zelf geen discipline leren en niet leren omgaan met slechte cijfers? Als je hen zelf verantwoordelijkheid laat nemen, dan ben je betrokken op gepaste afstand zodat ze eerst zelf aan de slag gaan en op zoek naar de juiste antwoorden. Als een coach sta je langs de zijlijn aan te moedigen.

  1. Je geeft ruimte voor verandering

Als het er op aankomt is onze zeggenschap over het leven beperkt. Waar hebben we voldoende invloed op om het verloop te bepalen? Het enige waar we als leiders en mensen vat op hebben is ons vermogen om zelf te veranderen. Het gezegde zegt niet voor niets: ‘Verander de wereld, begin bij jezelf’. Begrijp je de ander niet? Begin met het stellen van een vraag. Wil je aandacht om je verhaal te vertellen? Geef eerst aandacht aan de ander.

  1. Je brengt leven, in iedere situatie en omstandigheid

Of je nu in de wachtkamer zit van de huisarts, aan de eettafel, in het zwembad bent of aan de telefoon, op de kansel staat of in de tuin aan het werk; iedere activiteit heeft de mogelijkheid om de ander te laten (op)leven. Door een luisterend oor te bieden, een compliment te geven, op te merken dat de ander het moeilijk heeft, aandacht te hebben voor de foto’s van het pas geboren kleinkind. Met je aanwezig zijn in de situatie, breng je leven.

De herfst is vaak onberekenbaar. De ene dag is het zacht en droog en maak je de mooiste wandelingen, om de volgende dag midden in een herfststorm te belanden. We hebben het niet voor het zeggen. Hierbij een aantal vragen waar we echter wel invloed op hebben. Om bij stil te staan:

  • Hoe wil je de komende tijd mensen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen? Wat doe je wel en wat wil je niet meer doen?
  • Hoe heb jij de afgelopen tijd bijgedragen aan verandering van mensen?
  • In welke situatie kun jij vanuit je leiderschap leven brengen?