Vier tips voor Undefended leven in Coronatijd

Door Oeds Blok

De ingrijpende situatie rondom het Coronavirus wereldwijd laat mij opnieuw stil staan bij wat het hart is van een undefended leven. Hier vier tips die ruimte maken voor leven te midden van druk.

Tip 1: Geef aandacht aan wat je voelt
Al jarenlang ben ik dit aan het leren en de gewoonte groeit. Elke week sta ik na een stuk hardlopen letterlijk een tijdje stil midden in het bos (filmpje 29 sec.)! Ik merk in deze tijd dat ik de interactie met anderen mis. Ik voel mij teruggeworpen op mijzelf door het loslaten van activiteiten. Tegelijk wil ik er zijn voor anderen. Ik besef weer dat ik graag gezien wil worden, voor een gevoel van eigenwaarde. Acties om er te zijn voor anderen leveren ook mooie nieuwe ervaringen op: contact met Whatsappvideo, online coaching en naar mensen toegaan in de buurt om buiten een praatje te maken.

Tip 2: Herken bij jezelf de logica van het zelfbehoud
Hoe kan ik leren herkennen wat er speelt in wat ik voel? Van Simon Walker leer ik: angst heeft op een onbewust niveau een sterke invloed op ons gedrag, omdat we in principe datgene doen of laten waardoor we onszelf het meest veilig voelen. We hebben een basisoriëntatie om onszelf te verdedigen. Onze houdingen en ons gedrag ‘werken voor ons’ om veilig te zijn en dienen tegelijk het goede van anderen. Ik herken dat tegenstrijdige in mijzelf in deze tijd. De drang naar actie kan zomaar een manier zijn om mij weer veilig en goed te voelen over mijzelf en een gevoel van controle te krijgen. De druk van deze Coronatijd ‘triggert’ zo mijn defendedness.

Tip 3: Leer kiezen om open te staan voor de liefde die ‘veel dichterbij’ is
Is er een weg om het zelfbehoud los te durven laten? Ik noem dat graag de long walk to freedom: een lange en hoopvolle weg! Ik leer te kiezen om open te staan voor de liefde van de ander en van de Ander, die de hele tijd al dichtbij is. Ik realiseer me, wat Anouk zingt over de liefde: ‘Het bleek juist allemaal veel dichterbij.’ (Anouk ‘Jij’; Wen d’r maar aan) Ik ontvang liefde in een opmerking van een van m’n kinderen, in de lentezon in het bos. De dagelijkse praktijk van ontvangen laat nieuw vertrouwen groeien in mijzelf en in de A/ander, en is voor mij het hart van een undefended leven in onze wereld, niet beheerst door angst of de noodzaak van zelfbehoud.

Tip 4: Help elkaar het ‘moment te kennen’
Deze undefended houding geeft ons openheid om als leiders in deze Coronatijd het ‘moment te kennen’ en anderen hiertoe in staat te stellen. Ik denk dat dit – bij de ongekende omvang van de Coronacrisis – de tijd is om elkaar te helpen om gevoelens van machteloosheid en lijden te doorleven en onze beperkingen te erkennen. Tegelijk zien we door de worstelingen heen tekenen van undefended leven in de openheid naar elkaar in de samenleving! De Coronatijd laat ons als mensheid en als leiders sterker dan ooit een gezamenlijke roeping voelen in de wereld. Simon Walker: ‘De taak van vandaag is niet alleen om individuen in staat te stellen efficiënter te worden, maar ook om ons collectief in staat te stellen meer samen te werken.’

  • Welke van de 4 tips helpt jou in deze Coronatijd?
  • Wat wil je hiermee doen, persoonlijk en in je leiderschap?